Bližšie informácie

  • Vozidlo: VW Golf
  • Vzorka: GPHP 50